Žádné daně

Účetní, daňová a mzdová kancelář Hlučín

Účetnictví

nabízíme tyto služby:

 • kontrola převzatých účetních dokladů a následné chronologické seřazení
 • řádné zaúčtování účetních dokladů dle platné legislativy v členění:
  • hlavní kniha
  • účetní deník
  • pokladní kniha
  • kniha bankovních výpisů
  • kniha pohledávek a závazků
  • karty investičního majetku
  • záznamní povinnost k DPH
  • výsledovka, výkaz zisků a ztrát
  • rozvaha
  • daňová přiznání
 • předání kompletně zpracovaného materiálu klientovi

V případě dohody s klientem, možnost doručení tiskopisů jednotlivým úřadům, popřípadě vyplnění příkazů k úhradě daňových povinností.


© 2009-2012 ŽádnéDaně.cz, Okružní 18, Hlučín | tel.: 737 640 031 | webmaster
Spolupracujeme: Veřejné zakázky | Truhlářství Hlučín | Kuchyňský robot | Školení BOZP a PO | Párty trička